Formularz zgłoszeniowy do „Szybka Randka” w Klubie PROROCK
Wiele randek w jeden wieczór,
Realne, nie wirtualne spotkania ,
Ekspresowe randki – 5 minut na poznanie nowego człowieka,
Miła i przyjazna atmosfera,
Świetna zabawa i nietuzinkowy sposób na spędzenie wieczoru,
Grupy dobierane według kryterium wiekowego,
Terminy imprez ogłaszamy na stronie zaraz jak zbierze się grupa przynajmniej 10 + 10;
Już teraz wyślij swoje zgłoszenie na „Szybkie Randki” w Klubie PROROCK , a my poinformujemy Cię o terminie mailem lub smsem.
Koszt wstępu 35 zł /os. w tym jeden drink, kawa, herbata, napój GRATIS.

  Twoje imię (wymagane)

  Twój E-mail (wymagany)

  Numer telefonu (wymagany)

  Rok urodzenia (wymagany)

  Wykształcenie (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). (wymagane)

  Zapoznałem/łam się z regulaminem (wymagane)

  REGULAMIN
  1. W spotkaniach mogą uczestniczyć tylko osoby powyżej 18 roku życia o statusie singla.
  2. Na spotkanie wpuszczane są tylko osoby, które dokonały wcześniejszego zgłoszenia na stronie. Podczas rejestracji należy podać prawdziwe dane: imię, adres e-mail, numer telefonu, rok urodzenia, wykształcenie oraz zapoznać się z regulaminem. Organizator potrzebuje wyżej wymienionych danych do prawidłowego przebiegu spotkania. Dane te są poufne i nierozpowrzechniane.
  3. W trakcie zabawy Speed Dating uczestnicy wyrażają na otrzymanych wcześniej kartonikach/ankietach chęć kontaktu z wybranymi osobami. Wybrane dane kontaktowe (imię, adres e-mail lub numer telefonu) zostają przekazane przez organizatora TYLKO tym osobom, które wzajemnie wyraziły na to zgodę.
  4. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem „Szybkich Randek” jest zobowiązany do uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości podanej w opisie wydarzenia. Płatności można dokonać w dowolnym dniu w Klubie Prorock lub bezpośrednio przed spotkaniem.
  5. „Szybka Randka” ma charakter towarzyski, nie erotyczny.
  6. W imprezie biorą udział osoby z przedziału wiekowego wskazanego w opisie bieżącego wydarzenia.
  7. Na imprezy wpuszczane są osoby trzeźwe oraz nie będące pod wpływem narkotyków. Zabrania się spożywania napojów zakupionych poza lokalem.
  8. Podczas zabawy „Szybka Randka” nie można palić ani używać telefonów komórkowych (nie dotyczy przerwy ustalonej przez organizatorów).
  9. Zabrania się podawania informacji oraz próśb o informacje na temat danych osobowych i kontaktowych współuczestników spotkania płci przeciwnej. Danymi operują tylko i wyłącznie organizatorzy wg. określonych zasad.
  10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania spotkania i wcześniejszego poinformowania uczestników. W tej sytuacji wniesione wcześniej opłaty przechodzą na następny termin lub zostaną zwrócone.
  11. W celu rezygnacji z udziału należy powiadomić organizatora za pomocą e-maila lub telefonicznie (sms) nie później niż na 2 dni przed terminem . Dokonana wcześniej wpłata nie zostaje zwrócona i przechodzi na poczet następnego spotkania, chyba że organizatorzy zadecydują inaczej
  12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za to co dzieje się poza obrębem lokalu i po zakończeniu szybkich randek.
  13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niepełny skład spotkania.
  14. Osoby, które nie zastosują się do regulaminu zostaną wyproszone z imprezy Szybka Randka.
  15. Randkowicze zobowiązują się do podania prawdziwych danych kontaktowych (za podane nieprawdziwe dane kontaktowe organizator nie bierze odpowiedzialności).
  16. Organizator nie będzie odsprzedawał bądź w jakikolwiek inny sposób udostępniał danych teleadresowych uczestników Szybkich Randek.
  17. Jedynymi osobami mogącymi przekazywać dane miedzy uczestnikami są organizatorzy.